office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Saradnja sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine Srbije

Visoka škola modernog biznisa ugostila je predstavnike Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Srbije, predsednika prof. Vitomira Mihajlovića, potpredsednika Živojina Mitrovića i potpredsednik IO Miroslava Milanovića.  Ugovor o poslovnoj saradnji sklopljen je sa prof. Vitomirom Mihajlovićem, predsednikom Nacionalnog saveta. 

Poslovna saradnja biće realizovana kroz različite aktivnosti poput realizacije i učestvovanja u naučno-istraživačkim i stručnim projektima, organizacije i realizacije stručnih seminara, kurseva, programa, promotivnih aktivnosti, kao i kroz istraživanja tržišta i marketinga.

Direktor Škole prof. dr Čedomir Ljubojević, istakao je nameru Škole da studentima obezbedi kvalitetno obrazovanje, odnosno čvrstu edukativnu osnovu koja je neophodna za suočavanje sa izazovima koje nameće promenljivo tehnološko i globalno društvo i s tim u vezi Škola želi da pomogne Romima tako što će obezbediti nekoliko besplatih mesta za brucoše na osnovnim studijama i daće mogućnost onim Romima koji su upisali fakultete, a nisu ih završili, da to sada učine.

Potpredsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Živojin Mitrović, skrenuo je pažnju na važnost funkcionisanja projektnog tima koji će biti sastavljen od stručnjaka iz Visoke škole modernog biznisa i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine bavi se svim pitanjima od značaja za Rome kao nacionalnu manjinu. Tu spadaju pitanja obrazovanja (naročito inkluzije, to jest, uključivanja Roma u sve nivoe obrazovanja), službene upotrebe jezika, informisanja, kulture, stanovanja, zdravstva, rada i zapošljavanja.

Leave a Reply