office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Saradnja sa fakultetima iz Crne Gore

Direktor Visoke škole modernog biznisa, prof. dr Čedomir Ljubojević, potpisao je ugovor o saradnji sa prof. dr Stevom Nikićem koji zastupa Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet iz Bara. Kroz ugovore o saradnji sa ove dve visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, Visoka škola modernog biznisa gradi i širi prijateljstva u regionu.

Fakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu nudi atraktivne, savremene studijske programe iz oblasti menadžmenta u nautičkom turizmu, carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, bezbednosti marina i jahti, sportu i rekreaciji.

Pomorski fakultet iz Bara je prva i jedina privatna ustanova u Crnoj Gori koja nudi akademsko specijalizovano obrazovanje iz oblasti menadžmenta u sektoru pomorske industrije i njenih pratećih aktivnosti kao što su nautika, brodomašinstvo i lučki menadžment.

Ova saradnja ima za cilj realizaciju zajedničkih studijskih programa, edukaciju studenta, kao i mogućnost obavljanje stručne prakse. Takođe, na ovaj način, realizovaće se saradnja u pogledu naučno-istraživačkih i drugih projekata, organizovanja naučnih skupova, saradnja u oblasti izdavačke delatnosti, kao i zajedničko organizovanje stručnih seminara i kurseva za potrebe privrednih društava, institucija i preduzetnika u regionu.

Leave a Reply