office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Profesori MBS-a na Međunarodnoj konferenciji „Razvoj javne uprave“ u Vukovaru

Prof.  dr Čedomir Ljubojević, direktor Visoke škole modernog biznisa i prof. dr Gordana Ljubojević  kao član programskog odbora, učestvovali su na tradicionalnoj 7. Međunarodnoj konferenciji „Razvoj javne uprave“ u organizaciji Univerziteta „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara i Državne škole za javnu upravu iz Zagreba. Konferencija je održana 1-2. juna u Vukovaru.

Središnja tema Konferencije je bila razvoj javne uprave, koja je izuzetno aktuelna s teorijskog i praktičnog aspekta, ukoliko se ima u vidu da samo dobro organizovana i efikasna javna uprava predstavlja temelj modernog društva. Pritom se naglasak stavlja na e-upravu i njenu dostupnost građanima. Na konferenciji je učestvovalo oko 50 naučnika iz Mađarske, BiH, Srbije i Hrvatske.

Visoka škola modernog biznisa je nedavno potpisala i Sporazum o saradnji sa Univerzitetom „Lavoslav Ružička“,  čime je i započela uspešna saradnja i prijateljstvo ove dve institucije.

Leave a Reply