office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Profesori MBS-a učesnici na 10. Međunarodnoj konferenciji „Razvoj javne uprave“

Međunarodna konferencija koju organizuje Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, održana je 3. i 4. septembra 2020. godine.

Centralna tema konferencije – Digitalizacija javne uprave privukla je veliku pažnju javnosti, kako sa teorijskog, tako i sa praktičnog aspekta sa ciljem da se razmene različite ideje, znanja i iskustva.

Profesori MBS-a su sa različitih aspekata dali svoje viđenje ove teme u okviru pet radova koji će biti objavljeni u Zborniku radova. U radovima je ukazano na značaj i ulogu koju građani imaju u procesu digitalizacije javne uprave, koncept upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi, potrebu za organizacionom transformacijom koju prati primena savremenih digitalnih tehnologija, kao i na ključne izazove reforme javne uprave u procesu evropskih integracija.

Na ovaj način se nastavila uspešna saradnja i prijateljstvo MBS-a i Veleučilišta Lavoslav Ružička.