office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Predavanje „Kako postati dobar govornik“

U cilju  razvoja  kvaliteta obrazovanja i stvaranja boljih uslova za sticanje znanja u Republici Srbiji, Visoka škola modernog biznisa organizuje predavanje doc. dr Senke Bengin na temu ,,Kako postati dobar govornik”.

Predavanje će se održati 17. decembra od 10 do 13 časova u Visokoj školi modernog biznisa, Terazije 27, IV sprat.

Predavanje će pored saveta kako planirati, pripremiti i uspešno realizovati javni nastup, obuhvatiti i radionicu medijskog nastupa.

Ovo predavanje predstavlja prvo u nizu ciklusa predavanja ,,Medijska pismenost” koje će biti realizovano u narednom  periodu, a čiji je cilj veće razumevanje uloge i značaja medija masovnog komuniciranja, kao i osnovnih mehanizama medijskih procesa sa ciljem razvoja analitičkog pristupa medijskim sadržajima.

Serija predavanja „Medijska pismenost“ trebalo bi da osposobi polaznike da učestvuju u medijskim procesima i da koriste medije masovnog komuniciranja kako bi posredstvom njih aktivno uticali na kreiranje medijske slike u Srbiji.

Predavač doc. dr Senka Bengin ima dugogodišnje profesionalno iskustvo u oblasti medija, menadžmenta, marketinga, odnosa s javnošću i poslovne komunikacije u zemlji i inostranstvu, kao i u naučnom radu i publikacijama. Njeno profesionalno iskustvo obuhvata 4 godine na poziciji Direktora za razvoj i plasman u vodećoj srpskoj novinskoj agenciji Beta, 2 godine na poziciji Direktora marketing u firmi Global Press & Hatchette Distribution Service GP – Beograd i 3 godine u agenciji McCann Erickson Public Relations – Beograd, gde je osnovala i vodila odeljenje za medija monitoring. Prethodno je provela 3 godine kao predavač na svetski priznatom Državnom univerzitetu Lomonosov u Moskvi, Rusija, gde je takođe 2 godine radila u međunarodnoj humanitarnoj organizaciji IWCC. Kao istraživač, odbranila je magistarsku tezu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, iz oblasti srpskog jezika i lingvistike i doktorsku tezu na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, iz oblasti inženjerskog menažmenta i medija. Objavila je više naučnih radova, kao i monografiju nacionalnog značaja i učestvovala na više međunarodnih konferencija.

Sve zainteresovane učesnike pozivamo da se prijave do 15. decembra na mejl adresu: office@mbs.edu.rs

Visoka škola modernog biznisa
Beograd, Terazije 27, IV sprat
Kontakt: +38163/54-93- 72
www.mbs.edu.rs

Leave a Reply