office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Počeo projekat „Brendiranje opštine Šamac“

Opština Šamac i Visoka škola modernog biznisa iz Beograda zaključili su Ugovor o realizaciji projekta „Šamac kao brend“.

Početnu fazu u ovom projektu predstavlja poseban program obuke o brendiranju lokacija koju su pohađali svi članovi projektnog tima u Šamcu.

U toku ovog programa učesnici su imali priliku da steknu nova i obnove postojeća znanja o ulozi i značaju brenda opštine, zatim da se upoznaju sa dobrim primerima iz domaće i međunarodne prakse, kao i da se pripreme za sledeću fazu projekta.

Prema ocenama učesnika ovaj program obuke je u potpunosti uspeo i predstavlja solidnu platformu za nastavak projekta. U narednoj fazi, članovi projektnog tima će aktivno učestvovati u terenskom istraživanju koje treba da pokaže u kom pravcu treba razvijati brend opštine Šamac.