office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Održana promocija knjiga

U sredu, 13. 10. 2021. godine u 16 časova održana je promocija novih literarnih izdanja MBS-a.

Doc. dr Milan Mihajlović je otvorio događaj pozdravivši publiku koja je bila prisutna kako uživo tako i onlajn, putem MS Teams platforme. Doc. dr Mihajlović je zatim predstavio i autore i njihova nova dela, a potom njima predao reč kako bi više rekli o svojim novim knjigama i odgovarali na pitanja iz publike.

Promocija je bila interaktivna sa livestream prenosom, omogućavajući autorima da razgovaraju sa publikom bilo licem u lice, bilo onlajn. 

Doc. dr Jelena Lukić Nikolić je predstavila svoju prvu knjigu Angažovanost zaposlenih sa organizacionim ponašanjem i menadžmentom ljudskih resursa. Kroz svoj akademski rad, doc. dr Lukić Nikolić je prepoznala veliki problem u modernom poslovanju – manjak angažovanih i motivisanih zaposlenih. Stoga je rešila da se posveti istraživanju ove problematične teme i svoje zaključke predstavi kroz odlično organizovanu, lako čitljivu knjigu koja govori o izuzetno bitnim aspektima menadžmenta ljudskim resursima. Knjiga je osmišljena u formi udžbenika, sa dodatnim pomagalima za studente koji žele da savladaju ovu oblast. 

Knjigu Menadžment finansijskih tržišta na događaju su predstavili doc. dr Miloš Dragosavac i prof. dr Nenad Vunjak. Iako su oni govorili o knjizi ovom priliku, delo su napisali zajedno sa kolegama doc. dr Milanom Radovićem, doc. dr Jelenom Vitomir, doc. dr Milanom Radakovićem i dr Tamarom Antonijević. Ovo delo, u kojem su autori detaljno analizirali finansijsko tržiste Republike Srbije kao i zemalja iz regiona, predstavlja značajan doprinos akademskoj literaturi u sferi finansija. Obavezno štivo za sve one koji se interesuju za oblast finansija, knjiga je takođe prikladna i za studente koji se nadaju da svoju karijeru razviju u ovom pravcu.