office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Obuka o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

OBUKA O PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA
I FINANSIRANJA TERORIZMA

Datum: 16.11.2018. godine (petak)

Vreme: 10:00 – 14:00

Mesto: Privredna komora Vojvodine, Novi Sad (Master centar, III sprat, mala sala broj 14)

Predavači: dr ek. Ljiljana Fijat i doc. dr Aleksandar Dejanović

Zašto je dobro poznavati propise iz ove oblasti?

Za nepoštovanje odredbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (skraćeno: Zakona o spn/ft) objavljenog u „Službenom glasniku RS“ broj 113/2017 predviđene su visoke kazne kao sankcije za privredni prestup ili prekršaj.

Poreska uprava, kao organ koji izdaje rešenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, može privremeno ili trajno da zabrani obavljanje delatnosti ovlašćenom menjaču, u naročito opravdanim slučajevima.

Izricanje novčane kazne će dovesti do gubitka dobre poslovne reputacije. To znači da lica koja u svojoj delatnosti vrše i poslove platnog prometa neće više moći da vrše ovu delatnost, što je u skladu sa Zakonom o platnim uslugama i Odlukom Narodne banke Srbije.

Prema čl. 53 Zakona o spn/ft obveznik je dužan da obezbedi redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Ulaganje radi obezbeđenja zakonitog poslovanja ne treba posmatrati kao nepotreban trošak. Nepoznavanje ove materije i posledice koje zbog toga mogu nastupiti su znatno i nesrazmerno veće u odnosu na ulaganje radi obezbeđenja zakonitog poslovanja.

Iz tog razloga, Privredna komora Vojvodine i Visoka škola modernog biznisa organizuju obuku o primeni zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za ovlašćene menjače.

Predavanje traje 5 časova (5×45 minuta) i obuhvata sledeće teme:

Informacije o predavačima:

Doktor ekonomskih nauka Ljiljana Fijat je doktorirala 2010. godine (teza: „Sprečavanje pranja novca u oblasti bankarstva“) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavila monografije „Mere protiv pranja novca u bankama“, 2012, čiji je izdavač zadužbina Andrejević iz Beograda i u koautorstvu sa dr Aleksandrom Čudanom „Rizici i prevencija pranja novca“, 2015. godine, čiji je izdavač Printex, Subotica. Autor i koautor je dvadeset naučnih i stručnih radova. Član je Saveza ekonomista Vojvodine i Saveza računovođa i revizora Srbije.

Radno iskustvo na poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma stekla je na rukovodećim pozicijama u Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad i platnoj instituciji PaySpot doo Novi Sad, gde je trenutno zaposlena.

doc. dr Aleksandar Dejanović, nastavnik na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu.


Cena seminara: 6.500,00 dinara po učesniku.

Cena seminara sa popustom (za uplate do 11.11.2018. ili za grupu od 2 ili više učesnika): 4.500,00 dinara po učesniku.

U cenu je uključeno: predavanje, materijal sa seminara, sertifikat, osveženje u pauzi.


Instrukcije za uplatu:

Primalac: Visoka škola modernog biznisa, Terazije 27, 11000 Beograd

Tekući račun: 310-17302-08 (otvoren kod NLB Banke a.d. Beograd)

Svrha uplate: Obuka za spn/ft.

BROJ MESTA JE OGRANIČEN NA 30 POLAZNIKA!

OBEZBEDITE SEBI MESTO!

PRIJAVITE SE na mejl: kursevi@mbs.edu.rs