office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Najava: 21.12.2020. – Radionica “Zasijaj na intervjuu za posao”

Intervju za posao je jedinstvena prilika za kandidata da se predstavi potencijalnom poslodavcu na pravi način. Većina kandidata ima tremu zbog intervjua. Iz tog razloga je korisno za kandidate da se upoznaju sa ključnim elementima intervjua.

PROGRAM RADIONICE

● Šta za kandidata znači kada ga pozovu na intervju za posao?
● Kako i na koji način treba prikupiti sve informacije o kompaniji?
● Koja pitanja se najčešće postavljaju na intervjuu za posao?
● Koja pitanja kandidat treba da postavi intervjuerima?
● Najčešće greške koje kandidati prave tokom intervjua

Radionica će se održati u ponedeljak, 21.12.2020. godine u intervalu od 15 do 16 časova, preko Microsoft Teams platforme.

Predavač

Dr Jelena M. Lukić je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, u periodu od 2007. do 2017. godine završila osnovne, master i doktorske studije. Odbranom doktorske disertacije, 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,67 stiče naziv doktora ekonomskih nauka. Od 2011. godine započinje svoju profesionalnu karijeru u IT firmama gde ostaje sve do 2017. godine.
Od septembra 2017. godine započinje svoju akademsku karijeru izborom u zvanje docenta na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu. Voli izazove u životu i čvrsto veruje u prednosti timskog rada. Smatra da su ljudi najbitniji element koji definiše sve društvene odnose zbog čega posebnu inspiraciju i naučnu opredeljenost pronalazi u oblastima upravljanja ljudskim potencijalima i organizaciji preduzeća.