office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Na MBS-u sam naučio šta je kreativnost

Goran Marinković, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije, jedan je od mnogobrojnih uspešnih studenata Visoke škole modernog biznisa. Produbljivanje znanja iz različitih oblasti i primena logičkog načina razmišljanja usmerila ga je ka praktičnom i kreativnom delovanju i brzom pronalaženju rešenja u najsloženijim situacijama.

– Znanje stečeno na fakultetu mi je mnogo pomoglo, ne samo u pogledu stručnog i profesionalnog znanja koje je primenljivo u praksi, već mi je omogućilo razmatranje „šire slike“, a samim tim i pravilno osmišljavanje i realizaciju budućih koraka.

Koji deo vašeg posla zahteva najviše kreativnog razmišljanja?

– Saradnja sa sportskim savezima i pronalaženje i rešavanje njihovih eventualnih problema. Uvođenje inovacija, inicijativa i razvoj kvalitetne i interaktivne komunikacije sa sportskim savezima u celoj zemlji zahteva posvećenost i kreativan pristup.

Šta je za vas najveća motivacija a šta najveća vrednost?

– Najveća motivacija, ali i izazov, su postizanje uspeha i rešavanje problema, dok najveću vrednost za mene predstavlja zadovoljstvo saradnika kao i lična satisfakcija.

Koji su najveći izazovi Sportskog saveza u toku godine?

– Razvijanje i produbljivanje saradnje sa sportskim savezima i pronalaženje najboljeg mogućeg rešenja u različitim situacijama. Razvijanje pozitivnih i kvalitetnih međuljudskih odnosa i podizanje timskog i kolektivnog duha na najviši nivo.

Na koji način gradite odnos sa potencijalnim partnerima ?

– Kao bivši sportista mogu da razumem njihov položaj i probleme. Ta činjenica mi daje prednost da na osnovu ličnog iskustva i stečenog znanja mogu da predvidim i pronađem najpovoljnija rešenja i načine za savladavanje svih vrsta prepreka sa kojima se suočavamo. Stalnom interakcijom, saradnjom i dobrom komunikacijom negujem postojeće i razvijam nove poslovne odnose sa kolegama i saradnicima. Na taj način usavršavamo i unapređujemo saradnju u smeru stvaranja kvalitetnog i uspešnog tima, koji će zajedničkim delovanjem unaprediti rad Sportskog saveza, a sa druge strane omogućiti lični i profesionalni napredak i razvoj svakom pojedinačnom članu. Svaki kontakt je dragocen i treba ga negovati i razvijati jer pruža informisanost, razvoj i učenje ali i unapređenje razvoj zajednice.

Koliko radite na usavršavanju zaposlenih i obrazovanju sportista?

– Lično i profesionalno usavršavanje je stalni posao koji zahteva kontinuiranost u učenju i sticanju znanja i veština. Kao sportista uvek sam radio u timu zbog čega podržavam i razvijam interaktivne odnose i saradnju, timski rad i kolektivni duh. Kroz te interakcije usmeravam i motivišem zaposlene kolege i saradnike na svaku vrstu razvoja, učenja i usavršavanja kako u profesionalnom tako i u ličnom smislu. Trudim se da i na ličnom primeru ukažem na mogućnosti koje stoje pred nama.