office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Održano predavanje „Kako postati dobar govornik“

U subotu, 17. decembra, na Visokoj školi modernog biznisa, pred velikim brojem prisutnih, održano je predavanje na temu Javnog nastupa docenta dr Senke Bengin.

Kroz teorijski i praktičan rad, učesnici su bili u mogućnosti da steknu veštine potrebne za javno nastupanje, da se upoznaju i analiziraju najveće govore 20. veka, da steknu veštine potrebne za medijske nastupe u štampanim i elektronskim medijima masovnog komuniciranja, kao i da učestvuju u pokaznim vežbama održavanja javnog nastupa i učestvovanja u televizijskim emisijama sa više sagovornika.

kako_postati_dobar_govornik2

Predavanje ,,Kako postati dobar govornik” predstavlja prvo u nizu ciklusa predavanja ,,Medijska pismenost” koje će biti realizovano u narednom periodu, a čiji je cilj veće razumevanje uloge i značaja medija masovnog komuniciranja, kao i osnovnih mehanizama medijskih procesa sa ciljem razvoja analitičkog pristupa medijskim sadržajima.

Ovo intresantno i korisno predavanje, održala je doc. dr Senka Bengin koja ima dugogodišnje profesionalno iskustvo u oblasti medija, menadžmenta, marketinga, odnosa s javnošću i poslovne komunikacije u zemlji i inostranstvu, kao i u naučnom radu i publikacijama. Njeno profesionalno iskustvo obuhvata 4 godine na poziciji Direktora za razvoj i plasman u vodećoj srpskoj novinskoj agenciji Beta, 2 godine na poziciji Direktora marketing u firmi Global Press & Hatchette Distribution Service GP – Beograd i 3 godine u agenciji McCann Erickson Public Relations – Beograd, gde je osnovala i vodila odeljenje za medija monitoring. Prethodno je provela 3 godine kao predavač na svetski priznatom Državnom univerzitetu Lomonosov u Moskvi, Rusija, gde je takođe 2 godine radila u međunarodnoj humanitarnoj organizaciji IWCC. Kao istraživač, odbranila je magistarsku tezu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, iz oblasti srpskog jezika i lingvistike i doktorsku tezu na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, iz oblasti inženjerskog menažmenta i medija. Objavila je više naučnih radova, kao i monografiju nacionalnog značaja i učestvovala na više međunarodnih konferencija

kako_postati_dobar_govornik3

Leave a Reply