office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Kurs „Kako da preduzetnici smanje svoje mesečne poreske dažbine“

Svi koji žele ili se već bave preduzetništvom, osim dobre ideje kao neophodnog preduslova za uspeh, moraju biti poreski pismeni. Ne samo da je bitno optimizovati poreske troškove, već je važno dobiti potpunu informaciju o svim dažbinama sa kojima će se budući preduzetnik susresti.

Za nekoga je paušal idealan, neko će biti konkurentniji ako je u PDV sistemu, a za nekoga će vođenje knjiga bez ulaska u PDV sistem biti najpovoljnija opcija. Pre nego što se opredeli za jednu od opcija, preduzetniku je potrebno naglasiti da ne postoji univerzalno, najbolje rešenje, već da je svaki slučaj sam po sebi specifičan, te da zahteva poseban tretman. Tek kada se sazna koja je vrsta delatnosti u pitanju, ko su budući klijenti, gde će biti sedište… moguće je napraviti optimalan poreski model. Iz tog razloga pripremili smo kurs KAKO DA PREDUZETNICI SMANJE SVOJE MESEČNE PORESKE DAŽBINE (AKONTACIJE POREZA I DOPRINOSA)

PROGRAM KURSA OBUHVATA:

 • Pojam preduzetnika i odnos države prema preduzetniku
 • Problemi sa kojima se susreće preduzetnik u oblasti poreza
 • Uštede pri registrovanju preduzetničke delatnosti
 • Uštede pri odabiru šifre pretežne delatnosti
 • Šifra pretežne delatnosti – uticaj na visinu poreza, obavezu posedovanja fiskalne kase i poslovnog prostora
 • Algoritam za dostizanje prava na paušal
 • Uštede kroz privremene odjave obavljanja delatnosti
 • Okolnosti u kojima je najpovoljnije samooporezivanje
 • Okolnosti u kojima je najpovoljniji paušal
 • Okolnosti u kojima je najpovoljnija isplata lične zarade preduzetnika
 • Sagledavanje i optimizacija svih poreskih dažbina
 • Uštede pri podnošenju poreske prijave
 • Inicijalna projekcija prihoda

Kurs podrazumeva četiri susreta: 25. novembra, 02. decembra, 09. decembra i 16. decembra 2017. godine u intervalu od 10 do 13h.

Gde će se održavati kurs?

Kurs će biti održan u Visokoj školi modernog biznisa, na adresi Terazije 27, IV sprat, Beograd.

Cena kursa: 9.500 dinara

Uplate se vrše na tekući račun Visoke škole modernog biznisa u Beogradu (otvoren kod NLB banke): 310-17302-08. Za svrhu uplate treba upisati “Kurs Poreske dažbine”.

Predavač:  Miroslav Rajlić

Sertifikat

Polaznici dobijaju Sertifikat o uspešnom pohađanju kursa koji izdaje Visoka škola modernog biznisa. Na sertifikatu će biti navedene tematske celine koje su bile obuhvaćene kursom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na:

Tel: +381 63 365 511
Email: kursevi@mbs.edu.rs
Web: http://www.mbs.edu.rs/

Organizator zadržava pravo da najkasnije 2 dana pred kurs otkaže održavanje istog usled nepredviđenih okolnosti.

Leave a Reply