office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Konkurs za upis u školsku 2018/2019. godinu

KONKURS

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2018/2019 godini na studijski program:

MENADžMENT U SAVREMENOM BIZNISU – 120 STUDENTA:

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu. Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja, kao i državljani Crne gore mogu da konkuriši i da se upišu u Visoku školu modernog biznisa, s tim da isti treba da prilože nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi.

Strani državljani se mogu upisati u Visoku školu modernog biznisa, kao i državljani RS. Kandidati, strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs podnose priznatu stranu ispravu o završenoj srednjoj školi i uverenje o državljanstvu.

Prijavljivanje kandidata: do 2. jula 2018. godine.

Dokumenta koja se podnose na konkurs:

 1. prijavni list;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. svedočanstva za sve završene godine srednje škole;
 4. diploma o završenom maturskom ispitu;
 5. fotokopija lične karte,
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Testiranje kandidata: 6. jula 2018.godine. u 12 časova.

Rangiranje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija obavlja se   prema opštem uspehu postignutom  u srednjoj školi i na osnovu rezultata postignutog  na prijemnom ispitu.

Po oba ova kriterijuma kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Po ovom osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi, kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za  proveru   sklonosti i sposobnosti, ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se na oglasnoj tabli Visoke škole u roku od 24 časa.

Kandidati koji smatraju da je povređeno njihovo pravo, mogu uložiti prigovor na rang listu Direktoru Škole u roku od 24 časa od dana objavljivanja rang liste.

Direktor Visoke škole donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 (tri) dana, od dana dostavljanja prigovora.

Upis primljenih kandidata: 9-11. jula 2018. godine

Dokumenta koja se podnose za upis:

 1. originali ili overene kopije svedočanstava i diplome završene srednje škole;
 2. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. 2 popunjena obrasca ŠV-20;
 4. 2 fotografije 3,5 – 4.5;
 5. Indeks;
 6. Dokaz o uplati prve rate školarine.

 

KONKURS

Za upis na master akademske studije u školskoj 2018/2019 godini na studijski program:

MENADžMENT U USLUŽNOM BIZNISU – 50 STUDENATA

 

U prvu godinu master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije u trogodišnjem trajanju, odnosno stekli 180 ESPB iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta.

U drugu godinu master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su završili iste ili srodne osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 ESPB.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja, kao i državljani Crne Gore mogu da konkuriši i da se upišu na master akademske studije, s tim da isti treba da prilože nostrifikovanu diplomu osnovnih akademskih studija.

Strani državljani se mogu upisati na master akademske studije, kao i državljani RS. Kandidati, strani državljani prilikom prijavljivanja na konkurs podnose priznatu stranu ispravu o završenim osnovnim  akademskim studijama.

Prijavljivanje kandidata: do 03. septembra do 1. oktobra 2018. godine.

Dokumenta koja se podnose na konkurs:

 1. prijavni list;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. diploma (uverenje ) o završenim osnovnim akademskim studijama;
 4. fotokopija lične karte.

Upis primljenih kandidata: 30-31 oktobar 2018. odine.

Dokumenta koja se podnose za upis:

 1. original ili overena kopija diplome (uverenja) o završenim osnovnim akademskim studijama;
 2. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. 2 popunjena obrasca ŠV-20;
 4. 2 fotografije 3,5 – 4.5;
 5. Indeks;
 6. Dokaz o uplati prve rate školarine.