office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Jubilej sa kojim započinje tradicija – 10 godina postojanja MBS

Visoka škola modernog biznisa ove godine slavi 10 godina rada i postojanja. Kvalitet koji je postignut u obrazovanju i stvaranju mogućnosti za početak uspešne karijere naših studenata, potvrđen je pohvalama i reakcijama koje Visoka škola modernog biznisa dobija pre svega od svojih studenata, a potom i od drugih relevantnih institucija i pojedinaca iz oblasti privrede i obrazovanja.

Visoka posvećenost studentima tokom obrazovnog i nastavnog procesa ogleda se u inovativnim metodama koje profesori MBS fakulteta koriste. Student se nalazi na prvom mestu. Pružene mogućnosti, u vidu bogate biblioteke sa izvorima strane i domaće najsavremenije literature, dovode do ostvarenih rezultata koji su na zavidnom nivou. Mnogi studenti MBS fakulteta nakon studija su pokrenuli sopstveni biznis, našli zaposlenje u razvijenim kompanijama ili napredovali na pozicijama koje su zauzimali tokom vremena provedenog na fakultetu.

Kolektiv MBS fakulteta nastoji da na svakom koraku i mestu uslužnog susreta sa svojim studentima ostvari cilj svog postojanja, a to je bolja budućnost za sve. Studente, profesore, okruženje i zajednicu u kojoj svi živimo.

Visoka škola modernog biznisa godinama unazad uspostavlja tradiciju postojanja Alumni kluba. Najbolji diplomirani studenti, koji su istovremeno i članovi Alumni kluba, održavaju međusobni kontakt sa svojim kolegama organizujući sastanke kluba. Ovi sastanci daju priliku članovima kluba da probleme sa kojima se susreću u poslovnom životu rešavaju na kvalitetniji način, razmenom ideja i iskustava, ali i građenjem mreže novih kontakata. Istovremeno, ovi sastanci su prava prilika da se u opuštenoj atmosferi provede lepo vreme, ožive uspomene na lepe studentske dane i proslave zajednički uspesi.

Visoka škola modernog biznisa MBS, osnovana je od strane ASB akademije iz Beča 2008. godine. Studijski programi na osnovnim akademskim i master akademskim studijama su akreditovani u Srbiji. Studijski program osnovnih akademskih studija nudi module Menadžment, Marketing, Organizacionu bezbednost i Poslovnu informatiku u trajanju od 3 godine i 180 ESPB bodova. Master akademske studije sa studijskim programom Menadžment u uslužnom biznisu traju 2 godine ili 120 ESPB.

Poruka koju želimo da pošaljemo našim budućim studentima je da biraju kvalitet potvrđen kroz tradiciju.

Budućnost počinje ovde, stoga, dobrodošli!!!