office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

„Inovacije kao ključ razvoja kompanije“ – neophodnost u poslovanju!

U petak 27.04.2018. godine održan je seminar „Inovacije kao ključ razvoja kompanije“ u organizaciji Visoke škole modernog biznisa i Privredne komore Vojvodine. Seminaru sa ovako interesantnom tematikom prisustvovali su privrednici iz različitih kompanija, kao i preduzetnici, koji su kroz segment predviđen za diskusiju potvrdili primerima iz sopstvenog iskustva teorijske postavke iznesene tokom seminara.

Na veliko zadovoljstvo polaznika seminara, pre završetka predavanja održana je radionica u kojoj su prisutni imali priliku da se upoznaju sa jednom od tehnika za razvijanje kreativnog razmišljanja i dolaženja do novih ideja.

CILJEVI ZA BUDUĆNOST

Visoka škola modernog biznisa nastoji da uz partnerstvo sa Privrednom komorom Vojvodine organizuje niz podjednako kvalitetnih i uspešnih seminara, korisnih pre svega za polaznike i privredu, odnosno preduzeća u kojima rade. Unapređenjem veština i znanja ljudi u privredi Visoka škola modernog biznisa ostvaruje jedan od svojih osnovnih ciljeva – obrazovanje i razvoj karijera.

Naredni seminar ovakvog karaktera, sa sličnom ili drugom temom, koja je interesantna za privredna društva, očekujemo u bliskoj budućnosti.