office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Erasmus mobilnosti profesora MBS-a na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Hrvatskoj

Doc. dr Jelena Lukić Nikolić je, u okviru Non-teaching staff week Erasmus mobilnosti, predstavila na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Hrvatskoj studijske programe osnovnih i master akademskih studija na Visokoj školi modernog biznisa.

Takođe, ukazano je na sve benefite koji su studentima na raspolaganju – lokacija u centru Beograda, savremene prostorije i oprema za rad, studentski servisi, bogat bibliotečki fond, mogućnost pohađanja radionica na aktuelne teme iz oblasti menadžmenta, alumni klub, centar za razvoj karijere i sl.

U okviru projekta KA107, na Erasmus mobilnosti je i prof. dr Goran Dašić, kao ECTS Koordinator MBS-a.