office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Prvi kolokvijum iz predmeta Finansijska tržišta i institucije

Poštovane kolege,

Prvi kolokvijum iz predmeta Finansijska tržišta i institucije, kod prof. dr Miloša Dragosavca, održaće se u ponedeljak, 20.11.2023. sa početkom u 13:00 časova.

Gradivo za prvi kolokvijum obuhvata prvih deset naslova iz skripte, tj. od 4 do 41 stranice. Na kolokvijumu će biti 10 pitanja po dva poena, gde je potrebno napisati tačan odgovor na postavljeno pitanje.