office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Uputstvo studentima za korišćenje aplikacije Microsoft Teams

Poštovane kolege,

U nastavku možete preuzeti ilustrovano uputstvo za korišćenje aplikacije Microsoft Teams, preko koje će biti realizovana elektronska nastava u narednom periodu.

Podsećamo vas još jednom da će, paralelno sa objavljivanjem predavanja i materijala na MS Teams platformi, snimci biti objavljivani i na platformi E-Nastava (https://nastava.mbs.edu.rs/) pa studenti koji su navikli mogu i dalje koristiti ovaj servis za učenje.

NAPOMENA: Konsultacije uživo sa profesorima, u terminima koji će biti objavljeni na sajtu, realizovaće se putem platforme MS Teams.

Data protection
We, Visoka škola modernog biznisa (educational institution) (Registered business address: Serbia), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.
Data protection
We, Visoka škola modernog biznisa (educational institution) (Registered business address: Serbia), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.