office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Test i kolokvijum iz predmeta Programiranje i programski jezici

Poštovane kolege,

Teorijski test iz programskog jezika C održaće se u utorak, 01.12.2020. godine, u 15:00 časova.

Praktični kolokvijum iz jezika C biće održan u petak, 04.12.2020. godine. Kolokvijum će sadržati 4 praktična zadatka koja će biti dostupna za rešavanje tokom navedenog dana.

Na dan kolokvijuma, studenti treba da pošalju poruku putem platforme MS Teams kako bi dobili svoje zadatke za kolokvijum.

Ostale informacije o načinu polaganja kolokvijuma i ocenjivanju zadataka nalaze se u kartici predmeta na platformi Teams.