office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

TERMINI KOLOKVIJUMA – letnji semestar (ažurirano 25.05.2020.)

Poštovane kolege,

U tabeli u nastavku možete pogledati termine kolokvijuma, koji će biti održani elektronskim putem na platformi E-Nastava.

PRVA GODINA OAS
– Preduzetnička ekonomija, drugi kolokvijum: ponedeljak, 01.06.2020. od 15:00 do 21:00 časova(student sam bira vreme kada želi da radi kolokvijum);
– Principi marketinga, drugi kolokvijum: četvrtak, 28.05.2020. od 18:00 do 18:45 časova;
– Principi marketinga, ponovljeni prvi kolokvijum: četvrtak, 28.05.2020. od 17:00 do 17:45 časova;
– Preduzetnička ekonomija: utorak, 05.05.2020. godine od 15:00 do 21:00 časova (student sam bira vreme kada želi da radi kolokvijum)
– Principi marketinga: četvrtak, 23.04.2020. godine u 18:00 časova
– Engleski jezik 2: ponedeljak, 27.04.2020. godine u 17:00 časova
– Poslovno pravo: sreda, 13.05.2020. godine u 15:00 časova (oblasti za kolokvijum: Izvori poslovnog prava, Pravni poredak i pravne norme, Subjekti prava, Stvarno pravo i Obligacije)

DRUGA GODINA OAS
– Organizaciono ponašanje: utorak, 26.05.2020. godine u 17:00 časova;
– Poslovna statistika – ponovljeni prvi kolokvijum: četvrtak, 28.05.2020. godine od 18:00 časova;
– Poslovna informatika: petak, 29.05.2020. godine od 17 do 20h;

TREĆA GODINA OAS
– Menadžment ljudskih resursa: utorak, 26.05.2020. godine u 17:00 časova