office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžersko računovodstvo

Poštovane kolege,

U nastavku možete preuzeti rezultate kolokvijuma iz predmeta Menadžersko računovodstvo, održanog 29.05.2019. godine kod prof. dr Mladena Perića i asistenta mr Milana Mihajlovića.