office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Prvi set informacija za studente – elektronska nastava

Poštovane kolege studenti,

U nastavku se nalazi prvi set informacija koje se tiču početka realizacije nastave u elektronskom obliku (putem video snimaka predavanja, dostavljanja lekcija elektronskim servisima i realizacije predispitnih obaveza elektronskim putem).

Ukoliko nameravate da elektronski pratite nastavu, molimo vas da što pre regulišete pitanje svojih naloga za portale, kako biste za dan-dva mogli početi pratiti prva video predavanja.

I Platforme za realizaciju elektronskih vidova nastave

Tokom vanrednog stanja, nastava na Visokoj školi modernog biznisa će biti realizovana kroz dva alternativna elektronska servisa, što znači da studenti mogu samostalno da biraju na koji način žele da prate nastavu.

Prvi način podrazumeva korišćenje platforme E-Nastava (dostupna je na linku https://nastava.mbs.edu.rs/). Za korišćenje portala je potrebno da imate lični studentski nalog, pa stoga studenti koji ga još uvek nemaju mogu poslati zahtev za njegovo otvaranje (videti informacije u odeljku II).

Drugi način podrazumeva korišćenje aplikacije Microsoft Teams, koja se nalazi u okviru studentskog Microsoft naloga (adresa portala https://office.mbs.edu.rs/). Studenti koji još uvek nemaju ovaj nalog takođe mogu podneti zahtev za njegovo otvaranje.

Aplikacija Microsoft Teams može biti korišćena direktno iz internet pretraživača, pa studenti koji koriste računare ne moraju instalirati nikakav dodatni program.

Studenti koji nastavu žele da prate sa svojih telefona, mogu instalirati aplikaciju Microsoft Teams iz Play Prodavnice ili App Store-a.

Prednost Microsoft Teams aplikacije u odnosu na portal E-Nastava se ogleda u tome što će kolege sa iste godine biti pridruženi istoj virtuelnoj zajednici, pa mogu međusobno četovati, razmenjivati fajlove, komentarisati predavanja, direktno upućivati pitanja profesorima i td.

II Otvaranje naloga na Microsoft portalu i portalu E-Nastava

Zbog potrebe za brzim osposobljavanjem studentskih naloga, studentima će istovremeno biti otvarani nalozi na portalu E-Nastava i Microsoft portalu, a na njima je da odaberu koji način praćenja nastave će im više odgovarati.

Zahtev za otvaranje naloga se najjednostavnije podnosi popunjavanjem sledećeg elektronskog formulara: >> LINK

VAŽNO: Zbog potrebe brzog reagovanja, studenti koji budu uputili zahtev za otvaranje naloga neće pojedinačno dobijati povratne informacije mejlom ili telefonom. Nalozi će im biti otvarani istog ili najkasnije narednog dana.

Umesto pojedinačnog obaveštavanja, u nastavku se nalazi opšte obaveštenje za pristup nalozima.

III Pristupni parametri Microsoft portala i portala E-Nastava

Studenti kojima novi nalozi budu otvoreni će na svim servisima imati jednoobrazno korisničko ime i istu privremenu lozinku. Pritom, studentima koji od ranije imaju naloge, lozinke neće biti menjane.

Na portalu E-Nastava:

korisničko ime je u obliku ime.prezime.broj_indeksa, gde broj_ indeksa ima ukupno tri cifre (na primer, student Marko Marković, sa brojem indeksa 9, imaće korisničko ime marko.markovic.009).

Lozinka na svim novootvorenim nalozima biće postavljena na Vrq 3487 (s razmakom). Nakon prijave na sistem studenti će biti u obavezi da je promene.

Na Microsoft portalu:

korisničko ime je u obliku ime.prezime.broj_indeksa@student.mbs.edu.rs
gde broj_ indeksa ima ukupno tri cifre (na primer, student Marko Marković, sa brojem indeksa 9, imaće korisničko ime marko.markovic.009@student.mbs.edu.rs). Ovo korisničko ime je ujedno i vaša studentska mejl adresa, pa ćete moći da je koristite ako želite.

Lozinka na svim novootvorenim nalozima biće postavljena na Joq84054. Nakon prijave na sistem studenti će biti u obavezi da je promene.

IV Realizovanje live konsultacija sa profesorima

Svi profesori Visoke škole će, dva puta sedmično, biti dostupni online za konsultacije sa studentima.

Konsultacije će se sprovoditi preko aplikacije Microsoft Teams (preko računara ili preko aplikacije na mobilnom telefonu), i to

  • putem video poziva između studenta i profesora, ili
  • putem četovanja porukama.

Raspored konsultacija će biti javno dostupan i uskoro istaknut na sajtu škole i portalu E-Nastava.

Drugi set informacija biće uskoro objavljen. Do tada, vaše eventualne upite i/ili probleme u tehničkom smislu možete prijavljivati asistentu Iliji Subotiću na mejl ilija.subotic@mbs.edu.rs, a pitanja od značaja za samu nastavu i predispitne obaveze možete upućivati pomoćniku direktora prof. dr Goranu Dašiću, na mejl goran.dasic@mbs.edu.rs