office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Prvi kolokvijum iz predmeta Strategijski menadžment

Poštovane kolege,

Prvi kolokvijum iz predmeta Strategijski menadžment, kod prof. dr Gorana Dašića,

održaće se 25.11.2020. godine u 12:00h.