office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Drugi kolokvijum iz predmeta Projektni menadžment i Menadžment inovacija u uslugama

Poštovane kolege,

Drugi kolokvijum iz predmeta Projektni menadžment, kod prof. dr Dejana Gligovića, održaće se u ponedeljak, 29.05.2023 u 12:00 časova u informatičkom kabinetu.

Drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment inovacija u uslugama, kod prof. dr Dejana Gligovića, održaće se u ponedeljak, 29.05.2023 u 14:00 časova u informatičkom kabinetu.