office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Prvi kolokvijum iz predmeta Principi menadžmenta

Prvi kolokvijum iz predmeta Principi menadžmenta, kod doc. dr Jelene Lukić, biće održan u utorak, 29. oktobra 2019. godine od 15:00 časova, u sali A1.