office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetnička ekonomija

Poštovane kolege,

U utorak, 23.04.2019. u 15:00 časova, održaće se prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetnička ekonomija kod profesora dr Gorana Đokovića, sa prve godine osnovnih studija.