office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetnička ekonomija

Poštovane kolege,

Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetnička ekonomija, kod prof. dr Gorana Đokovića, održaće se 19.04.2022. u 15 časova.

Gradivo koje dolazi u obzir su pitanja za prvi kolokvijum koja se nalaze u skripti na zadnjim stranama.