office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Prvi kolokvijum iz predmeta Marketing istraživanje

Poštovane kolege,

Prvi kolokvijum iz predmeta Marketing istraživanje održaće se 25. novembra 2021. od 10.30h u učionici.

Test će obuhvatiti gradivo iz prezentacija, zaključno sa predavanjem koje će biti održano imati 18. novembra.