office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 3

Poštovane kolege,

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 3 će se održati 23.11.2021. u dva termina:

– grupa I (studenti sa početnim slovom prezimena A-LJ) – 13:30 – 14:15

– grupa II (studenti sa početnim slovom prezimena LJ-Š) – 14:30 – 15:15

M.A. Bojana Petrović