office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1

Poštovane kolege,

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 će se održati 25.11.2021. u dva termina:

– grupa I (studenti sa početnim slovom prezimena A-LJ) – 11:30 – 12:15

– grupa II (studenti sa početnim slovom prezimena LJ-Š) – 12:30 – 13:15

M.A. Bojana Petrović