office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Obaveštenje povodom epidemiološke situacije sa virusom COVID-19

Poštovane kolege, poštovani studenti,

U skladu sa novim merama koje je naložila Vlada Republike Srbije, a u cilju suzbijanja Koronavirusa (COVID-19), naša Škola čini sve što je u njenoj moći u vezi sa trenutnom situacijom.

U Školi se redovno provetravaju amfiteatri, učionice, kabineti i sve prostorije u kojima borave studenti i zaposleni, uz redovno održavanje higijene.

Dezinfekcija je podignuta na viši nivo.

U slučaju pojave bilo kog simptoma virusa, molimo zaposlene i sve studente da postupaju u skladu sa merama koje je propisala Vlada Republike Srbije, a čiji je cilj prevencija i sprečavanje širenja virusa.

Direktor,
prof. dr Čedomir Ljubojević