office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Obaveštenje o uslovima za polaganje ispita i budućim uslovima prijave ispita

Poštovane kolege,

Podsećamo vas da su prijave ispita za januarsko-februarski ispitni rok otvorene do 20.01.2022. godine, isključivo preko portala E-Student. Uslov za prijavu ispita u ovom roku je da, u momentu prijave, imate kašnjenje u plaćanju ne duže od 60 dana.

U pogledu samog polaganja ispita, podsećamo vas da u okviru ispitnog roka imate na raspolaganju po dva moguća termina za svaki predmet.

Do samog dana održavanja ispita u terminu koji ste odabrali, u obavezi ste da izmirite rate za školarinu koje su trenutno dospele na naplatu (tj. sve rate koje su vam na današnji dan u sistemu E-Student označene crveno – ukoliko ih imate).

Počev od narednog ispitnog roka (april 2022.), kontrola ispunjenosti finansijskog uslova vršiće se jedino pri prijavi ispita. Na taj način, prijave ispita biće moguće jedino ukoliko ne kasnite sa plaćanjem tj. ako nemate nijednu ratu školarine označenu crvenom bojom u sistemu.

Srećno!

S poštovanjem,
uprava Visoke škole modernog biznisa