office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Obaveštenje o neradnim danima

Poštovane kolege,

Povodom predstojećih verskih praznika, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. Glasnik RS“ broj 43/2001,101/2007, i 92/2011), dajemo sledeće

OBAVEŠTENJE O NERADNIM DANIMA

Visoka škola modernog biznisa neće raditi od 22.04.2022. do 25.04.2022. godine.

Sekretarijat