office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Obaveštenje o mogućnosti nastavka studija na doktorskim studijama u Sloveniji

Poštovani alumnisti,

Visoka škola modernog biznisa potpisala je sporazum o saradnji sa Fakultetom za informatičke studije, iz Novog Mesta u Sloveniji (https://www.fis.unm.si/)

Na osnovu navedenog sporazuma o saradnji, obaveštavamo sve naše svršene studente da mogu pod posebnim uslovima nastaviti svoje obrazovanje na doktorskim studijama na navedenom fakultetu. Oblast studija su informacione tehnologije.

Rok za pribavljanje dokumentacije i prijavu na studije je 23.09.2019. godine, s tim što bi bilo poželjno da se kandidati prijave u MBS do 18.09.2019. kako bi im blagovremeno bila objašnjena procedura.

Više informacija o upisu i uslovima studija možete dobiti na broj telefona 063/353-366.