office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Izbor studijskog modula u trećoj godini i izbornih predmeta za zimski semestar

Poštovane kolege studenti treće godine osnovnih studija,

Molimo vas da popunite formular u nastavku i odaberete studijski modul koji želite za svoju treću godinu studiranja. Osim toga, na istom mestu odabirate izborni predmet za prvi semestar. Za popunjavanje formulara potrebno će biti da se prijavite na svoj Microsoft studentski nalog (isti nalog koji koristite za Teams platformu).

Ako kasnije promenite mišljenje oko modula ili izbornog predmeta, možete se obratiti studentskoj službi direktno.

Ako se dvoumite u pogledu izbora modula, u nastavku se nalazi lista predmeta koji vas očekuju na modulima, osim dva obavezna predmeta zajednička za sve module:

modul Poslovni menadžment

 • Finansijska tržišta i institucije
 • Brend menadžment (izborni)
 • Poslovna etika (izborni)
 • Ekološki menadžment
 • Uvod u korporativnu upravu
 • Reputacija i upravljanje odnosima (izborni)
 • Menadžment ljudskih resursa (izborni)

modul Marketing menadžment

 • Marketing istraživanje
 • Marketing menadžment (izborni)
 • Digitalni mediji u marketingu (izborni)
 • Ponašanje potrošača
 • Integrisane marketing komunikacije
 • Reputacija i upravljanje odnosima (izborni)
 • Međunarodni biznis (izborni)

modul Menadžment poslovne informatike

 • Menadžerski informacioni sistemi
 • Programiranje i programski jezici
 • Baze podataka
 • Projektni menadžment
 • Menadžment znanja (izborni)
 • Informaciona bezbednost i zaštita podataka (izborni)

modul Menadžment organizacione bezbednosti

 • Menadžment bezbednosti
 • Pravni aspekti bezbednosti
 • Uvod u korporativnu bezbednost
 • Poslovna diplomatija i globalni menadžment
 • Menadžment ljudskih resursa (izborni)
 • Informaciona bezbednost i zaštita podataka (izborni)