office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Mogućnost samostalnog upisa u studijske grupe na platformi Microsoft Teams

Poštovane kolege studenti,

U aplikaciji Microsoft Teams većina vas je raspoređena u predmete koje sluša na osnovu podatka o godini upisa fakulteta.

Na taj način, studenti upisani 2019/20. godine raspoređeni su u predmete sa prve godine studija, upisani 2018/19 na predmete sa druge godine studija itd.

Međutim, pri ovoj raspodeli moguće je da su se pojavile greške, a moguće je i da student upisan npr. 2017. godine sluša neki zaostali predmet sa prve godine studija.

U skladu sa tim, kako ne biste morali mejlom prijavljivati svaku grešku i podnositi zahtev za prebačaj na drugi predmet, možete:

  • samostalno da se ispišete sa predmeta na koji ste pogrešno upisani, putem opcije „Napusti tim“ tj. „Leave team
  • samostalno da se upišete na predmet kojem želite da prisustvujete: ovo radite koristeći opciju „Pridruži se timu pomoću koda“ tj. „Join team with a code„, koju možete pronaći u aplikaciji Teams (i na računarima i u aplikaciji za mobilne telefone).

Lista kodova za pridruživanje predmetima se nalazi u nastavku. Pojedini predmeti koji nedostaju će biti naknadno objavljeni.

PRVA GODINA OAS

Principi marketinga – q2a8lkv
Engleski jezik 2 – 78uq6sl
Okruženje EU – q8wbuq9
Preduzetnička ekonomija – omaxqgs
Poslovno pravo – 3ijhryj

DRUGA GODINA OAS

Organizaciono ponašanje – o3ggsr8
Poslovna statistika – wtkz60s
Poslovna informatika – yml7kc0
Engleski jezik 4 – mpcjdbx
Upravljanje investicijama – dz0s7jp

TREĆA GODINA OAS

Uvod u korporativnu upravu – 7qluw8g
Menadžment ljudskih resursa – lkbgvkv
Ponašanje potrošača – vxwivkc
Integrisane marketing komunikacije – xbxwvcf
Pravni aspekti bezbednosti – 65v5zd8
Ekološki menadžment – grjna24
Reputacija i upravljanje odnosima – yvwe74p
Međunarodni biznis – g073wia
Poslovna diplomatija i globalni menadžment – dwbj4ik
Informaciona bezbednost i zaštita podatka – khjl22q
Menadžment znanja – 09kvd05
Baze podataka – vpiuigr

Finansijska tržišta i institucije (prvi semestar) – tfas860