office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Mogućnost samostalnog upisa u studijske grupe na platformi Microsoft Teams

Poštovane kolege studenti,

U aplikaciji Microsoft Teams većina vas je raspoređena u predmete koje sluša na osnovu podatka o godini upisa fakulteta.

Na taj način, studenti upisani 2019/20. godine raspoređeni su u predmete sa prve godine studija, upisani 2018/19 na predmete sa druge godine studija itd.

Međutim, pri ovoj raspodeli moguće je da su se pojavile greške, a moguće je i da student upisan npr. 2017. godine sluša neki zaostali predmet sa prve godine studija.

U skladu sa tim, kako ne biste morali mejlom prijavljivati svaku grešku i podnositi zahtev za prebačaj na drugi predmet, možete:

  • samostalno da se ispišete sa predmeta na koji ste pogrešno upisani, putem opcije „Napusti tim“ tj. „Leave team
  • samostalno da se upišete na predmet kojem želite da prisustvujete: ovo radite koristeći opciju „Pridruži se timu pomoću koda“ tj. „Join team with a code„, koju možete pronaći u aplikaciji Teams (i na računarima i u aplikaciji za mobilne telefone).

Lista kodova za pridruživanje predmetima se nalazi u nastavku. Pojedini predmeti koji nedostaju će biti naknadno objavljeni.

PRVA GODINA OAS

Principi marketinga – q2a8lkv
Engleski jezik 2 – 78uq6sl
Okruženje EU – q8wbuq9
Preduzetnička ekonomija – omaxqgs
Poslovno pravo – 3ijhryj

DRUGA GODINA OAS

Organizaciono ponašanje – o3ggsr8
Poslovna statistika – wtkz60s
Poslovna informatika – yml7kc0
Engleski jezik 4 – mpcjdbx
Upravljanje investicijama – dz0s7jp

TREĆA GODINA OAS

Uvod u korporativnu upravu – 7qluw8g
Menadžment ljudskih resursa – lkbgvkv
Ponašanje potrošača – vxwivkc
Integrisane marketing komunikacije – xbxwvcf
Pravni aspekti bezbednosti – 65v5zd8
Ekološki menadžment – grjna24
Reputacija i upravljanje odnosima – yvwe74p
Međunarodni biznis – g073wia
Poslovna diplomatija i globalni menadžment – dwbj4ik
Informaciona bezbednost i zaštita podatka – khjl22q
Menadžment znanja – 09kvd05
Baze podataka – vpiuigr

Finansijska tržišta i institucije (prvi semestar) – tfas860

Data protection
We, Visoka škola modernog biznisa (educational institution) (Registered business address: Serbia), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.
Data protection
We, Visoka škola modernog biznisa (educational institution) (Registered business address: Serbia), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.