office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

ERASMUS+: Odobreni KA 131 i KA 171 projekti

Visokoj školi modernog biznisa su odobrena dva nova projekta: 2022-1-RS01-KA131-HED-0000542912022-1-RS01-KA171-HED-000077507 koja pružaju mogućnosti za stipendirane Erasmus+ mobilnosti.

Na ovaj način, MBS ima dodatnu priliku da razmenjuje znanja i iskustva sa drugim visoškolskim ustanovama. 

Radujemo se novim mobilnostima!