office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Drugi kolokvijum iz predmeta Preduzetnička ekonomija

Poštovane kolege,

Drugi kolokvijum iz predmeta Preduzetnička ekonomija biće održan 01.06.2020. godine, na portalu E-Nastava, u vremenskom intervalu od 15:00 do 21:00 časova.

Student samostalno bira vreme u koje mu odgovara da radi kolokvijum.

Pravila polaganja su ista kao i na prvom kolokvijumu (35 pitanja, svako nosi po 1 bod).