office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Obaveštenje o upisu u više godine osnovnih studija

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da će upis studenata u drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija biti vršen od 25.09 do 29.09.2023. godine, od 10 do 17 časova.

Potrebno je da školarina za prethodne godine studija bude izmirena u celosti i izvršena uplata prve rate šкolarine za godinu studija koju student upisuje.

Sekretarijat