office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Lista kodova za pridruživanje predmetima – 3. godina OAS

Poštovane kolege,

U nastavku vam dostavljamo listu kodova za pridruživanje predmetima u letnjem semestru školske 2020/21. godine, na trećoj godini osnovnih studija.

Kao i u zimskom semestru, u zavisnosti od modula na kojem studirate, potrebno je da kopirate i unesete odgovarajuće kodove na za to predviđeno mesto na Teams-u.

Modul Poslovni menadžment

Uvod u korporativnu upravu – siwp9ze
Ekološki menadžment – quudxme
Reputacija i upravljanje odnosima (izborni) – x18huts
Menadžment ljudskih resursa (izborni) – xvn7jtz

Modul Marketing menadžment

Integrisane marketing komunikacije – 8qrjio7
Ponašanje potrošača – wcmfgtc
Međunarodni biznis (izborni) – dvx24na
Reputacija i upravljanje odnosima (izborni) – x18huts

Modul Organizaciona bezbednost

Uvod u korporativnu bezbednost – l5pp0n2
Poslovna diplomatija i globalni menadžment – lu4gp8f
Menadžment ljudskih resursa (izborni) – xvn7jtz
Informaciona bezbednost i zaštita podataka (izborni) – j18lguz

Modul Poslovna informatika

Projektni menadžment – cpdyw0c
Baze podataka – c5a9dct
Menadžment znanja (izborni) – hkptyyc
Informaciona bezbednost i zaštita podataka (izborni) – j18lguz