office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Početni sastanak partnera na projektu Erasmus+

Visoka škola modernog biznisa je jedan od partnera na projektu mobilnosti ERASMUS+ broj 2018-1-HR01-KA107-047219 u kojem učestvuje šest visokoškolskih ustanova iz četiri države sa ciljem razmene znanja, uspostavljanja institucionalne saradnje i mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Prvi radni sastanak partnera održan је na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, 30. oktobra 2018. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara, Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada, Visoke škole modernog biznisa iz Beograda, Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ iz Viteza i Sveučilišta Hercegovina. Na sastanku su definisane ključne aktivnosti projekta – tok obrazovne mobilnosti studenata i osoblja sa krajnjim ciljem podizanja celokupnog kvaliteta obrazovanja. Partneri na projektu su se međusobno upoznali, predstavili svoje ustanove i upoznali sa daljim tokom i fazama projekta.