office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

ERASMUS+: Odobreni KA 131 i KA 171 projekti u 2023. godini

Visokoj školi modernog biznisa su 2023. godine odobrena dva nova projekta: 2023-1-RS01-KA131-HED-000123891   i   2023-1-RS01-KA171-HED-000124538.

Odobreni Erasmus+ projekti pružaju mogućnosti za stipendirane Erasmus+ mobilnosti za nastavnike i studente.

Na ovaj način, MBS ima dodatnu priliku da razmenjuje stečena znanja i iskustva sa drugim visoškolskim ustanovama. 

Sve informacije o Erasmus+ aktivnostima Visoke škole modernog biznisa možete pratiti na: https://mbs.edu.rs/erasmus-plus/

Radujemo se novim mobilnostima i saradnjama!