office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

doc. dr Slavica Anđelić

Docent

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Konsultacije: po dogovoru mejlom
E-mail: slavica.andjelic@mbs.edu.rs

O profesoru

Dr Slavica Anđelić je rođena 06.06.1970. godine u Кruševcu. Osnovnu školu završila je u Stalaću, usmereno obrazovanje i jednu godinu pedagoške akademije u Кruševcu i srednju ekonomsku školu u Paraćinu.

Diplomirala je 2000. godine, magistrirala 2007. i doktorirala 2009. godine na Univerzitetu Megatrend – Fakultetu za menadžment na temama iz oblasti ekonomije (magistarski rad „Obrtna sredstva u malim i srednjim preduzećima“, doktorski rad „Кonkurentnost gumarske industrije Srbije u svetu“).

Naučno zvanje docenta stekla je 2009. godine na Univerzitetu Megatrend – Fakultetu za poslovne studije.

Poseduje sertifikat samostalnog računovođe i sertifikat za rad na računaru. Kao šef računovodstva bila je zaposlena u OŠ „Vojvoda Prijezda“ u Stalaću 2008. godine, a iste godine je bila i finansijski direktor u preduzeću „Impregnacija“ u Ćićevcu.

Od juna 2008. godine bila je zaposlena na Univerzitetu Megatrend, Fakultetu za poslovne studije (predmeti: Ekonomika poslovanja, Osnove računovodstva, Analiza poslovanja, Organizaciono ponašanje i Finansijska tržišta).

Oktobra 2009. godine imenovana je za docenta, za uzu naučnu oblast Ekonomija. Od marta meseca 2013. godine radila je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „prof. dr Radomir Bojković“ u Кruševcu. Septembra 2013. godine birana je za docenta na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu.

Svoj pedagoški rad od marta 2014. godine nastavlja na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „prof. dr Radomir Bojković“ u Кruševcu gde je izabrana za strukovnog profesora za užu naučnu oblast Ekonomija. Oktobra 2015. godine birana je za docenta na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu. Od marta do juna 2019. godine predaje Ekonomiku poslovanja na visokoj poslovnoj školi u Vranju.

Od septembra 2018. godine vršilac je dužnosti direktora Visoke poslovne škole strukovnih studija „prof. dr Radomir Bojković“ u Кruševcu, a od septembra 2020. do juna 2021. godine i direktor Škole.

Od novembra 2021. godine zaposlena je na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu na kojoj je birana u zvanje docenta iz oblasti Menadžmenta i marketinga.