office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Tabloidna industrija

Informacija postaje najznačajnija roba, oni koji se bave informacijama i informisanjem dobijaju na sve većoj važnosti. Društvo, javno mnjenje ima pravo da očekuje od novinara i medija da poštuju etičke kodekse svoje profesije. Čistoća informacija koje se prenose bi trebalo da bude besprekorna, a ne da bude pod uticajem raznih interesnih grupa i zarade.

Tabloidne industrije u eri ekonomske globalizacije tretiraju informaciju kao robu koju treba dobro plasirati na medijskom tržištu. Tabloidno novinarstvo se karakteriše odsustvom etike, profesionalizma i samoregulacije. Za ovu vrstu novinarstva osnovno merilo vrednosti i uspeha je profit.

Globalna kultura potrošačkog društva tretira informaciju kao robu koju mogu prodati putem bulevarske štampe. Ovi mediji vode žestoku borbu za osvajanje medijskog tržišta i prodaju što većeg broja tiraža, nudeći skandale poznatih i javnih ličnosti, tračeve i senzacionalizam.

Pojedini mediji u želji za pridobijanjem auditorijuma i zadovoljenjem njihovih apetita za senzacionalnim događajima pribegavaju pisanjem onoga što povećava profit i što je često u sukobu sa etikom medija i etičkim kodeksima profesionalnog novinarstva.

Ovakvi modeli su zasnovani na modelu tabloida.

Tabloidno novinarstvo karakteriše odsustvo etike i profesionalizma. Ono se vodi logikom povećanja čitanosti i gledanosti i što većeg profita, ali isto tako ima i veoma negativan uticaj na korisnike i njihovu društvenu svest. Pitanja etike informisanja povezana su, naravno pre svega sa glavnim akterima u informisanju, novinarima i onima koji se nalaze na čelu medija, ali i sa korisnicima kojima se informacije upućuju.

Zbog toga je veoma bitno da ljudi budu medijski pismeni, u smislu da budu edukovani da procene koji su medijski sadržaji manipulativnog karaktera a koji su korisni.

Visoka škola modernog biznisa organizuje kurs Medijska pismenost.

Pogledajte koje još kurseve nudimo na našem sajtu mbs.edu.rs

Doc. Dr Aleksandra Brakus