office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Šta je to moderan biznis?

MBS je akronim za “Modern Business School”. Naša institucija se takođe naziva Visokom školom modernog biznisa. Ime je zvučno i ambiciozno, no mnogi nam prilaze sa pitanjem: šta je to uopšte “moderan biznis”? 

Poslovanje u savremenom društvu

“Moderan biznis” podrazumeva poslovanje u savremenom društvu. Razvoj tehnologije utiče na sve aspekte naših života, pa tako i na način na koji zarađujemo i trošimo svoj novac. Moderan biznis je način poslovanja koji je u toku sa društvenim promenama.

Korišćenje novih tehnologija

Ukoliko ste u svetu biznisa i želite da opstanete na tržištu, morate pratiti razvoj tehnologije. Ovo ne podrazumeva samo korišćenje najnovijih tehnologija kada je u pitanju sama proizvodnja, već uključuje i korišćenje novih tehnologija kada su u pitanju brendiranje i marketing. Biznis u današnjem svetu gotovo da ne može da opstane bez online prisustva – u to spadaju društveni mediji čija popularnost varira iz godine u godinu (juče je bilo bitno imati puno followera na Instagramu, danas je bitno imati viralan video na TikTok-u, a šta nas sutra čeka niko ne zna!). Marketing mora da prati trendove i jedna uspešna firma mora da ima upečatljivo prisustvo na internetu. Da bi se ovo ostvarilo, firma na raspolaganju mora imati vrhunske programere, dizajnere, pisce, analitičare tržišta, analitičare baza podataka. Jedan ovako šarolik tim potrebno je da predvodi verziran menadžer koji je odličan lider, sposoban da prepozna potencijal u ljudima i moderira rad većih i manjih grupa profesionalaca iz različitih branši. MBS obučava studente da budu upravo takvi menadžeri. 

Bezbednost

Sa novim pristupima radu dolaze i novi problemi. Bezbednost jedne firme više nije samo čuvanje poslovnih tajni i imovine, već podrazumeva i čuvanje digitalnog identiteta, digitalnih prostora i informacija. Jedna moderna firma takođe mora da funkcioniše u skladu sa propisanim ekološkim merama. Pritom, potrebno je održavati i zdravu radnu klimu, što podrazumeva osećaj bezbednosti samih zaposlenih i rešavanje problema mobinga i različitih vrsta uznemiravanja. Ovim problemima se bavi menadžer bezbednosti – nova pozicija koja je ključna za uspeh svih savremenih firmi. 

Ljudski resursi

Da bi se ostvarilo uspešno prisusustvo jedne firme na tržištu, potrebno je imati šarolik tim eksperta iz različitih akademskih i industrijskih grana. Moderan biznis podrazumeva moderan pogled na baratanje ljudskim resursima. Za regrutaciju talenata potrebnih da jedan biznis bude uspešan bitno je na čelu imati osobu koja ima razvijene soft skills. Moderan biznis podrazumeva kolaboraciju različitih vrsta ljudi koji su eksperti u različitim oblastima, ali koji uz pomoć izvrsnog lidera uspešno sarađuju ka ostvarenju zajedničkog cilja. Da bi jedan tim efektivno radio zajedno, potrebno je koristiti team building tehnike, komunikacione veštine i facilitovane brainstorming sesije.  

Internacionalizacija

U globalizovanom svetu međunarodna saradnja je ključna u gotovo svim oblastima biznisa. Da bi jedna firma funkcionisala na međunarodnom nivou, potrebno je imati zaposlene koji govore više stranih jezika i koji imaju razvijenu interkulturalnu kompetenciju. Zahvaljujući internetu i lakom putovanju koje je posledica međunarodne saradnje na državnom nivou,  umrežavanje kompanija i međunarodna saradnja u oblasti biznisa je sada lakša i nužnija nego ranije. Lokalne firme imaju potencijala za razvoj na međunarodnom nivou.   

MBS – moderan biznis!

MBS priprema studente da se nakon diplomiranja uključe upravo u taj svet – svet modernog biznisa. Naši diplomirani studenti su spremni da zauzmu bitne pozicije u modernim preduzećima: obučeni su da budu poslovni menadžeri, marketing stručnjaci, menadžeri bezbednosti i IT menadžeri.