office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               
Preduzetništvo

Category

Osnovne strategije kreativnog mišljenja – I deo

Ako ste se nekada zapitali kako razmišljaju kreativni ljudi i kako su došli do revolucionarnih preduzetničkih, ali i naučnih, umetničkih i inženjerskih ideja koje su...
Read More

Upotreba tehnike “Lažnih lica” u stimulisanju preduzetničkih ideja

U prethodnom blogu o upotrebi analitičke meditacije u stimulisanju preduzetničkih ideja predstavili smo metod koji kombinuje svesne i nesvesne izvore kreativnosti. U ovom blogu ćemo...
Read More

Upotreba analitičke meditacije u stimulisanju preduzetničkih ideja

Nakon analize poželjnih osobina preduzetnika i mentalnih barijera za razvoj preduzetničkog duha , u ovom tekstu ćemo našem preduzetničkom blogu dati dodatnu praktičnu dimenziju. Naime, kao što...
Read More

Mentalne prepreke preduzetništva

U prethodnom blogu u kojem smo se bavili karakteristikama uspešnih preduzetnika identifikovali smo da su hrabrost i spremnost za preuzimanje rizika glavna prednost u preduzetništvu. Takođe,...
Read More

Poželjne osobine preduzetnika

Preduzetnik je osoba koja organizuje i upravlja određenim poslovnim poduhvatom na osnovu sopstvene inicijative i preuzima značajne poslovne rizike. Stručnjaci se često šale i da...
Read More

Rečenice kojih se uspešni ljudi klone

Sigurna sam da svako od nas želi da napreduje u karijeri, u poslu kojim se bavi i koji voli, a napredak nam otežava izgovaranje nekoliko...
Read More
1 7 8 9