office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Popularna zanimanja današnjice: Šta rade menadžeri bezbednosti?

Menadžer bezbednosti jedna je od značajnijih pozicija u svakoj kompaniji. No, pre nego što možemo razumeti čime se bavi menadžer bezbednosti, moramo definisati pojam menadžera, kao i razjasniti razlike između menadžera i lidera.

Šta je zapravo menadžer?

U američkoj literaturi vrlo je popularna definicija razlike između lidera i menadžera koja je jedna igra reči: lideri rade prave stvari (right things), a menadžeri rade stvari na pravi način (things right). Iako popularna, ova definicija svakako nije kompletna, jer ona pretpostavlja da su pozicije lidera i menadžera na suprotnom polu, što svakako nije slučaj u stvarnim organizacijama. U svakom poslovnom okruženju potreban je i rad lidera i rad menadžera. Oni nisu konkurentni, već su komplementarni. I jedan i drugi su potrebni organizaciji da bi prosperirala.

John Kotter razlikuje menadžment i liderstvo tako što menadžment definiše kao „način kako se složena preduzeća održavaju urednim, nehaotičnim i produktivnim“ dok se pod liderstvom podrazumeva delotvorno nošenje sa promenama.

Predrasude o pozicijama lidera i menadžera

Mnogi ljudi čak i danas imaju predrasude o pozicijama lidera i menadžera u organizaciji. Stereotip je da je lider usamljen na samom vrhu organizacione piramide, da su ispod menadžeri koji upravljaju, a da su na samom dnu, jasnom linijom odeljeni, ostali saradnici. Realnost je dosta drugačija. U kompleksnoj organizaciji može biti na hiljade kompleksnih i povezanih poslova. Oni uslovljavaju jednu drugačiju povezanost ljudi, tako da odlične lidere možemo naći i u timovima na najnižem nivou. Isti taj proces doprinosi smanjenju menadžerske uloge i pozicije u organizaciji. Ljudi su čvršće povezani ne samo zbog međuzavisnosti timova unutar organizacije, već su direktno povezani i sa kupcima i sa ostalim akterima iz okruženja.

Šta je menadžer bezbednosti?

Menadžer bezbednosti je organizator sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja, ekološke zaštite, stručnog usavršavanja zaposlenih, zaštite od požara i tome slično. Jasno je da je ova pozicija od velikog značaja u svakoj kompaniji, i da loš pristup bezbednosnim procenama može prouzrokovati izuzetno loše posledice.

Bezbednost je bitna stavka u poslovanju kompanija širom sveta, ali je pozicija menadžera bezbednosti dosta nova u našoj zemlji. Zbog nejasnoća oko konkretnih zaduženja menadžera bezbednosti, često se dešava da na ovo radno mesto dolaze nekvalifikovani ljudi, koji obavljaju širok spektar delatnosti od nabavke repromaterijala i toalet papira, do popisivanja kvarova na električnim uređajima i inventara raznih popravki.

To je vrlo dobro poznato inostranim kompanijama koje posluju na domaćem tržištu, i one imaju potrebu za angažovanjem iskusnih i stručnih menadžera bezbednosti. Iz ovih razloga, menadžer bezbednosti je perspektivno zanimanje sa svetlom budućnošću u našoj zemlji.

Šta radi menadžer bezbednosti?

Novi menadžer bezbednosti se nalazi pred teškim zadatkom da uspostavi novi sistem zaštite lica, imovine i poslovanja, odredi nove prioritete i pravila ponašanja zaposlenih. Menadžer mora biti promoter svih bezbednosnih procedura i motivisati zaposlene na njihovo poštovanje, radi sigurnijeg poslovnog okruženja.

Najveća iskušenja čekaju menadžere bezbednosti nakon ulaska u novu kompaniju gde nastavljaju ili započinju svoju karijeru. Zatečeno stanje bezbednosti uglavnom nije na nivou prihvatljivih standarda kvaliteta i funkcioniše na zastarelim i neodgovarajućim procedurama koje se u mnogim slučajevima čak i ne sprovode.

Unapređenje sistema obezbeđnja u velikom broju srpskih kompanija je neminovan, ali težak proces, koji često prati jak otpor iznutra. Stoga je veoma bitno obezbediti jasnu podršku rukovodstva i podići stepen bezbednosne kulture kod zaposlenih, da bi novi bezbednosni trendovi bili prihvaćeni kao pozitivni i shvaćeni kao opšte dobro svih.

Izazovi sa kojima se susreće novi menadžer bezbednosti

Ukoliko menadžer bezbednosti ne osigura iskrenu podršku vodećeg menadžmenta, neće biti u mogućnosti da sprovede planirane aktivnosti, izgubiće identitet i poslovnu ulogu. Nije lako prezentovati novo zanimanje u kompaniji koja tek počinje da menja svoj način poslovanja ili treba da omogući znatno bolji tretman poslu menadžera bezbednosti.

Kultura poslovne zaštite se odnosi na sve zaposlene, bez obzira na njihov rang u preduzeću, što često predstavlja problem, jer se rukovodeći menadžment obično ne pridržava određenih procedura zbog ustaljenog shvatanja da je njima sve dozvoljeno. Upravo top menadžment mora biti utemeljivač i nosilac bezbednosne kulture. Oni svojim ličnim primerom treba da prenesu sistem vrednosti iz oblasti obezbeđenja i zaštite na zaposlene i da im budu uzor.

Pored navedenih standardnih obaveza, menadžeri bezbednosti treba da prednjače u organizaciji i kontroli sprovođenja svih mera zaštite rada kompanija od Kovida 19: držanja fizičke distance, nošenja maski, pranja ruku, i vakcinacije zaposlenih.

Kako da postanem menadžer bezbednosti?

Visoka škola modernog biznisa nudi akreditovan program osnovnih akademskih studija koji Vas priprema da postanete menadžer bezbednosti.

Studije menadžmenta organizacione bezbednosti na MBS-u pružaju Vam teorijska i praktična znanja potrebna za efektivno vršenje ove ključne uloge u svakom modernom preduzeću. Menadžment bezbednosti je posao budućnosti. MBS se zalaže da prave vrednosti izađu na površinu i da menadžeri bezbednosti dobiju svoje zaslužene pozicije i u privatnim i u javnim preduzećima i institucijama