office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Koja je svrha pohađanja stručne prakse?

Formalno obrazovanje ne pruža mladima sva neophodna znanja i veštine za funkcionisanje na tržištu rada. Poslodavci traže praktično iskustvo. Iako stručna praksa zakonom nije definisana, ona predstavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje budućih diplomaca. Pohađanjem stručne prakse studenti stiču neophodna znanja i iskustva koja će im biti potrebna u budućem radu i kod privatnih i kod javnih poslodavaca.

Kako funkcioniše stručna praksa? 

Stručna praksa je kratkoročno zaposlenje kod određenog preduzetnika, u sklopu privatne ili državne organizacije. Stručne prakse mogu obavljati studenti iz bilo koje akademske oblasti – bilo da su u pitanju humanistika, primenjene umetnosti, marketing, finansije ili menadžment. Prakse mogu biti u trajanju od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. U toku stručne prakse, poslodavac studentima daje poziciju u svojoj organizaciji. Dobrobit poslodavca je jasna: organizacija dobija još jednog mladog, ambicioznog člana koji će na sebe preuzeti određenu količinu posla. Praktikant, sa druge strane, dobija priliku da znanja koja su tokom studija usvojena u teoriji konačno primeni u praksi. Praksa se, za studenta, može smatrati generalnom probom za buduće zaposlenje. 

Koje vrste stručnih praksi postoje?

Stručne prakse mogu biti na volonterskoj osnovi, gde se student kotira kao volonter i ne dobija novčanu nadoknadu za svoj rad. Umesto plate, praktikant dobija ili određeni broj ESPB, ili sertifikat kao potvrdu o završenoj praksi koji kasnije služi kao odličan dodatak CV-u. Ukoliko se uspostavi dobar odnos između praktikanta i poslodavca, poslodavac će u budućnosti uslugu moći da uzvrati tako što će pisati pisma preporuke studentu i na taj način značajno poboljšati šanse za pronalazak odličnog zaposlenja. 

Stručne prakse, ipak, mogu biti i plaćene. U Srbiji plaćene prakse nisu zakonom regulisane, tako da novčana nadoknada koju student dobija za svoj praktikantski rad zavisi od poslodavca do poslodavca. 

Sa druge strane, u Evropskoj uniji su neplaćene stručne prakse zakonom zabranjene i student praktikant dobija minimalnu zaradu dotične države. Stručna praksa u inostranstvu je odlična prilika za studente da ne samo steknu nova znanja i iskustva, već i da uz to putuju i dobiju priliku da budu deo dinamičnog, internacionalnog okruženja. Iz Srbije je moguće pronaći stručnu praksu kroz programe AIESEC, IAESTE kao i preko Erasmus+ programa.

Zbog čega poslodavci preferiraju kandidate koji su obavili stručnu praksu?

Pored očigledne činjenice da studenti koji imaju iskustvo stručne prakse već imaju potvrdu iskustva na tržištu rada, ovo nije jedina stavka koja je bitna potencijalnim poslodavcima. U sklopu stručne prakse, studenti razvijaju i takozvane meke veštine. Radom u sklopu tima bilo koje organizacije, studenti se prvi put susreću sa kancelarijskom atmosferom, imaju kontakt sa klijentima i zauzimaju određeno mesto u hijerarhiji jedne kompanije. Ovim iskustvom praktikanti razvijaju komunikacione veštine, veštine rešavanja konflikata, aktivnog slušanja, raspolaganja vremenom, organizacione veštine kao i veštine kritičkog razmišljanja. Uspešno završena stručna praksa budućem poslodavcu garantuje da je kandidat sposoban da radi u timu, sarađuje sa drugima i uspešno uspostavlja odnose sa klijentima. 

Studenti Visoke škole modernog biznisa imaju posebnu priliku da obavljaju stručnu praksu u MBS-ovoj sestrinskoj kompaniji Digipuls. Digipuls je firma koja nudi usluge u oblastima online marketinga, konsaltinga, kao i event menadžmenta. Savršeno parirajući gradivu koje studenti uče na Visokoj školi modernog biznisa, praksa u Digipulsu omogućava polaznicima da, kroz praktičan rad na kreiranju marketing kampanja i organizaciji događaja upotpune svoje obrazovanje.

Da sumiramo…

Zašto da obavljam stručnu praksu?

1. Studenti koji su obavili stručnu praksu uvek će biti u prednosti nad svojim kolegama koji u svojoj biografiji nemaju obavljenu stručnu praksu. Zbog toga praksa nije izgubljeno vreme, već veoma korisna aktivnost koja povećava šanse budućih diplomaca da dobiju odgovarajući posao u svojoj struci.

2. Mnogi poslodavci studente koji su na stručnoj praksi u njihovim preduzećima smatraju potencijalnim kandidatima za zaposlenje kod njih i zato uvek ozbiljno prate njihovo snalaženje u poslu i u odnosima sa kolegama.

3. Uvek postoji velika razlika između teoretskog znanja stečenog na studijama i stvarne radne prakse u poslovnim firmama. Slučajevi iz prakse koji se analiziraju na predavanjima i vežbama ipak su samo školski primeri. Stručna praksa testira ovo znanje u konkretnim, stvarnim situacijama. Poslodavci znaju da obavljena stručna praksa predstavlja radno iskustvo, i stoga će na radno mesto ne samo pre primiti studenta sa obavljenom praksom nego će mu i dati veću početnu platu.

4. Stručna praksa vam daje veoma značajno iskustvo da procenite svoju snalažljivost u izvršavanju poslovnih zadataka, svoje sklonosti u poslu, svoj način ponašanja u grupi ljudi i svoju sposobnost učešća u timskom radu.

5. Zahvaljujući stručnoj praksi možete da steknete značajne poslovne kontakte koji vam itekako mogu biti od koristi u budućem životu i radu.