office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Izazovi sa kojima se suočavaju studenti tokom studiranja

Tokom studiranja studenti se suočavaju sa brojnim izazovima. Oni se javljaju u okruženju koje može biti na mikro i makro nivou. Mikro nivo je njihovo neposredno okruženje, porodica i događaji koji se javljaju u okvirima porodice, a makro nivo je uticaj faktora kao što su politički, ekonomski, socijalni i tehnološki. Političko okruženje u mnogome utiče na rad studenata, jer u nestabilnom političkom okruženju, studenti se preusmeravaju na druge aktivnosti i zapostavljaju one školske. Ekonomski faktori zavise od finansijske situacije u zemlji u celini, kupovne moći i potencijala za korišćenjem usluga koje nude fakulteti, a naravno i od raspoloživosti finansijskih sredstava u porodici i načina njihovog raspoređivanja. Socijalni faktori predstavljaju izazov društvenog okruženja, normi, standarda, moralnih i etičkih principa, popularnosti, medijske pokrivenosti, društvene pogodljivosti itd. Tehnološki faktori su ujedno i ekološki faktori, koji predstavljaju manji izazov za studente, ali su ipak važni. Tiču se pravilne i kvalitetne ishrane, fizičkih uslova u kojima studenti rade, globalnog zagađivanja i vremenskih okolnosti.

Od ostalih izazova izdvajamo:

  1. Intelektualni potencijal studenata
  2. Motivaciju i spremnost na učenje
  3. Karakterne osobine studenata
  4. Lične osobine, kao npr. zdravstveni problemi, fizička kondicija i mentalni sklop
  5. Nepredviđene okolnosti kao što su iznenadne promene u stabilnosti pojedinaca

Izazovi koji se javljaju tokom studiranja deluju beznačajno, ali ipak postoje i zavise od toga u kojoj meri je pojedinac izložen tim uticajima i u kojoj meri prihvata pozitivne, ali i negativne uticaje u datim okolnostima, da li se miri sa negativnim uticajima ili se bori protiv njih, da li pozitivni uticaji mogu da doprinesu boljim efektima učenja.

Zbog toga možemo reći da studentski život nije lak, ali je dostižan.

Ukoliko izolujemo sve izazove koji se javljaju tokom studiranja, shvatićemo da studiranje nema svrhu, niti efekat na pojedince. Izazovi su pokretači i oni u umerenoj meri mogu delovati stimulativno, pa čak i negativni, kao npr. rasprave i debate koje izazivaju kreativnost i brejnstormingom dolazimo do novih ideja i do novih zaključaka, menjamo način mišljenja i izgrađujemo se kao multidisciplinarne ličnosti.

Izazovi koji se javljaju su promenljiva kategorija, mogu biti pozitivni i negativni, deluju na mikro i makro nivou i omogućavaju studentima da se izgrade kao ličnosti.

Studenti i budući studenti, idite u susret izazovima koji su pred vama podignutog čela i hladne glave. Budite mudri, racionalni, oprezni, ali i hrabri u svakom potezu koji povučete. Promislite, konsultujte se sa porodicom i kolegama i shvatićete da put obrazovanja deluje teško, ali učenje može biti zabavno i lako ukoliko učite u društvu, ukoliko učite uz neke dodatne obaveze, ukoliko učite uz muziku, ukoliko učite sa knjigom pod jastukom. Sve ovo vam može delovati smešno, ali je delotvorno i prilično zabavno. Kada jednom počnete sa učenjem, videćete, sve će ići lakše i lakše, jer kao što svi znamo, nijedan početak nije lak, ali ako istrajemo u započetom poslu, rezultat neće izostati. Studenti, ne dozvolite da budete izloženi prevelikim negativnim izazovima, koristite ih i preokrenite u svoju korist. Pretvarajte ih u pozitivne izazove i to će vam dati vetar u leđa. Svaki izazov shvatite ozbiljno, pristupite mu ozbiljno, ali se trudite da ga pretvorite u zabavno slobodno vreme, ili ga potpuno preokrenite i uspećete da učite uprkos takvim izazovima.