office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Imate sopstveni biznis, ali niste završili fakultet?

Osećate da biste bili još uspešniji, kada biste znali šta teorija kaže o svemu tome?

Niko od nas ne zna sve, čak ni najbolji preduzetnici, kompanije, vlade ili univerziteti. Poznati naučnik sa Harvarda, Berklija i bivši menadžer H. Chesbrough zagovornik je otvorenog biznis modela i inovacija, u kome kompanije, preduzetnici i univerziteti razmenjuju znanja i projekte, a efekti takve razmene daju bolje rezultate u odnosu na zatvoreni model u kome je prihvaćeno mišljenje da svi imaju kompetencije da sve samostalno obave.

Verovatno ste u nekim novim i do tada vama nepoznatim situacijama bili izloženi stresu jer ste osećali da vam nedostaje neka informacija. Po C. Christnsen-u, jednom od vodećih menadžment gurua i uspešnom biznis konsultantu, upravo teorijsko znanje nam daje takve informacije i smanjuje informativni mrak, i čini da manje nagađamo i lutamo.

Da li znate da su mnogi oko vas koji trenutno izgledaju kao uspešni preduzetnici ili menadžeri zapravo samo imali sreće u određenim povoljnim okolnostima? Šta bi bilo kada bi iste obrasce ponovili u izmenjenim okolonostima? Svedoci smo da mnogi od njih tada plaćaju cenu arogancije i samozadoljstva, odnosno nespremnosti da usvajaju nova znanja i da se prilagođavaju novim uslovima.

Da li nekada gledate vesti o makroekonomskim trendovima gde intuitivno pratite dešavanja, ali poželite da shvatite i širu sliku? Da li ste nekada imali problem komunikacije sa vašim saradnicima ili sa onima kojima ste platili neku konsalting uslugu i slično? Pretpostavljamo, da ste tada poželeli da manje zavisite od njih, da ste samostalniji, odnosno da više znate.

Da li vas zanima digitalizacija vaših proizvoda i procesa, komunikacija sa klijentima uz pomoć društenih mreža, ili pak finansijsko i menadžersko računovodstvo? Možda ste talentovani lider, ali da biste to i ostali, istraživanja pokazuju da su vam potrebna dodatna znanja i konkretni menadžment alati.

Zbog svega navedenog, Visoka škola modernog biznisa nudi opšta i specifična znanja, odnosno discipline, koje su neophodne za uspešno vođenje biznisa. Kod nas se ne izačavaju izolovano, na primer, samo ekonomija i finansije i računovodstvo, ili nasuprot tome samo menadžment i marketing, ili samo znanja iz preduzetništva, IT-a i slično. Mi sledimo iskustva najboljih poslovnih škola na svetu koje spremaju svoje studente prezentujući celovitu i zaokruženu informaciju, iz svih neophodnih disciplina. Takođe, prenosimo vam metod kako da učite, tako da i ubuduće i pored stalnih promena uvek budete adaptibilni, ili čak kreatori takvih promena i inovatori.

Pored ovih generalnih znanja, u našoj Školi imate dovoljno prostora i za razvijanje individualnih projekata i interesovanja prilagođenih vašem biznisu. Ovo je omogućeno radom u manjim grupama i mentorskim radom gde vas edukatori Škole usmeravaju u daljem razvoju.

Zbog toga što niko ne zna sve odgovore, promovišemo saradnju sa okruženjem u vidu angažovanja eksternih eksperata, kao i gostujućih predavača sa ciljem da ispunimo vaša očekivanja i podržimo specifične potrebe.

Našim studentima potpuno besplatno nudimo paket kurseva kao „dodatnu vrednost“ studijama. Kursevi mogu obuhvatiti različite teme kao što su stručno usavršavane i lični razvoj, infomatika, strani jezici, poslovno komuniciranje, tehnike prodaje i drugo. Posebno za vas organizujemo kurseve kreirane u skladu sa vašim potrebama!

Kontaktirajte nas i rezervišite svoje mesto što pre!

Broj telefona: +381 11 4120-700
E-mail: office@mbs.edu.rs
Za više informacija pogledati na: www.mbs.edu.rs